За контакти


гр. Ямбол
ул. „Търговска“ 85
тел: 046 66 94 40 – Директор
046 66 94 41 – Зам. Директор
e-mail: pghtt@abv.bg