Начална страница

Професии с бъдеще!

Седмица на професионалните умения в ПГХТТ
„Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“
Уважаеми
родители,
във връзка с извънредната епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID
– 19, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи
антигенни тестове сред учениците. Тези тестове определят причинителите на
заразни заболявания и се използват в медицинската практика от много години.
Тяхната цел е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в
изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното
изследване. Бързите антигенни тестове за COVID – 19 са насочени към определени
белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2
– причинител на заболяването.
            При
провеждане на изследване с бързи антигенни тестове резултатите са готови в
рамките на един час, което позволява лесно и бързо изследване на повече хора за
дадено заболяване. Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от
носоглътката с тампон, подобно но изследването 
PCR.
Възможен е лек дискомфорт при манипулацията, но инвазивното действие се
осъществява от медицински специалист.
            Изследването
е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID
– 19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За непълнолетни  ученици е необходимо съгласие на
родител/настойник.
            С
цел установяване нагласите сред родителите Ви молим да попълните следната
анкета в срок до 11.00 часа на 9.02.2021 г.
https://forms.gle/3ogFBiaxpyaXXjY97
            Допитването
е напълно доброволно. Благодарим предварително на отзовалите се!