Графици

График за дейностите с ученици от самостоятелна форма на обучение

График на изпитите с ученици от ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2019/2020

График за провеждане на заниманията по интереси съгласно Постановление 289

График за консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок

График за провеждане на втори час на класа и работа с родителите за първи срок

График за контролните работи по месеци и седммици за първи срок

График за класните работи през първи срок

График за провеждане на допълнителните часове по ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“