Графици

График за дейностите с ученици от самостоятелна форма на обучение 2021/2122

График за провеждане на заниманията по интереси съгласно Постановление 289

График за консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок

График за провеждане на втори час на класа и работа с родителите за първи срок 2021/2022

График за контролните работи по месеци и седмици за първи срок 2021/2022

График за класните работи през първи срок 2021/2022

График за класни работи през втори срок

График за провеждане на консултации с родители и ученици през втори срок

График за консултации на учители по учебни предмети втори срок

График за контролните работи по месеци и седмици за втори срок